Produse la promoţie

Error : «SELECT c.cod,c.denumire,(SELECT GROUP_CONCAT(cod_producator SEPARATOR '|') FROM mv_categorii_producatori cp WHERE cp.cod_categorie=c.cod ) AS producatori FROM mv_categorii c,mv_produse p WHERE concat('|',c.cod,'|') LIKE concat('|',p.cod_categorie,'|') AND p.promotional=1 GROUP BY c.denumire»